Jaarverslag

De Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer zorgt ervoor dat mensen met een beperking of handicap, op een medisch, fysiotherapeutisch, psychologisch, pedagogisch en hippisch verantwoorde wijze kunnen paard- en ponyrijden. ‘t Hoefijzer bevordert de integratie van validen en gehandicapten en stimuleert de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van gehandicapten. Hiervoor organiseren wij paardrijlessen en ontmoetingen met de dieren en stellen we gehandicapten in de gelegenheid onder begeleiding van vrijwilligers de dagelijks werkzaamheden te verrichten in en rond de manege.

Wekelijks ontvangen wij rond 250 ruiters in de manege van ’t Hoefijzer. Zij krijgen instructie en volgen lessen in kleine groepen en met de noodzakelijke individuele begeleiding. Professionele, speciaal opgeleide en gediplomeerde instructrices zijn verantwoordelijk voor de lessen. Maar zonder de hulp van ruim 150 vrijwilligers uit de buurt zou ’t Hoefijzer niet kunnen functioneren: zo bieden we de gelegenheid voor ontmoetingen tussen valide en mindervalide mensen en stellen we vrijwilligers in staat om hun maatschappelijke meerwaarde in concrete daden om te zetten en mensen te helpen zich te ontplooien.

Naast de zorg voor de gehandicapte ruiters heeft ’t Hoefijzer nog diverse andere belangrijke maatschappelijke functies:

  • We bieden stage- en (beschermde) werkplekken aan voor bijzondere groepen mensen. Scholieren en studenten van diverse opleidingen vinden 6 dagen per week (maandag t/m zaterdag) bij ’t Hoefijzer een goede stage of afstudeerplek.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ’t Hoefijzer worden geholpen om weer in het werkritme te komen en aan het arbeidsproces deel te nemen. ’t Hoefijzer werkt hiervoor ondermeer samen met WEZO in Zwolle.
  • Een groot aantal bewoners van Zwolse en regionale instellingen zoals Frion vinden wekelijks op vaste tijden een werkplek of dagbesteding in onze manege.

Elke week helpen ongeveer 150 vrijwilligers, stagiaires, herintreders en mensen in de dagbesteding bij de activiteiten in de manege. De meeste ruiters worden tijdens de lessen door één vrijwilliger begeleid, maar in sommige gevallen is ondersteuning van drie vrijwilligers bij één ruiter noodzakelijk. Naast de begeleiding van de ruiters, is in de manege een scala aan andere werkzaamheden uit te voeren. Stal- en kantinewerkzaamheden, onderhoud van gebouwen, terreinen en weides en natuurlijk de zorg voor de ongeveer 15 paarden van de manege worden grotendeels door deze vrijwillige medewerkers uitgevoerd.

Jaarlijks in maart/april publiceert ’t Hoefijzer een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag2021 (566.5 KiB)

Jaarverslag 2020

Jaarverslag2020 (847.6 KiB)

Jaarverslag 2019

Jaarverslag2019 (531.7 KiB)

Jaarverslag 2018

Jaarverslag2018 (437.6 KiB)

Jaarverslag 2017

Jaarverslag2017 (895.1 KiB)

Jaarverslag 2016

Jaarverslag2016 (1.0 MiB)