Dagbesteding bij 't Hoefijzer

Wie zijn wij
Manege ’t Hoefijzer is een manege die paardrijlessen geeft aan mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking of met psychische problemen. Wij hebben een volledig aangepaste manege met 15 paarden aan de Hollewandsweg 15b in Zwolle Zuid. Wij zijn in bezit van het certificaat Veilig Paardrijden.

Dagbesteding
Naast het geven van paardrijlessen hebben wij enkele plekken beschikbaar voor dagbesteding. Dit bieden wij speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan: kwetsbare jongeren, ouderen, mensen met burn-out, dementie). Ook zijn wij een leerplek voor deelnemers die kunnen doorstromen naar een baan in de dierverzorging en een oriëntatieplek voor schoolverlaters met een beperking.

De werkzaamheden tijdens de dagbesteding stemmen we af op ieders eigen mogelijkheden, persoonlijke interesses en leerdoelen. Maximale groepsgrootte die we hanteren is 3 personen. Voorbeelden zijn: paarden verzorgen, in en uit het weiland halen, stallen uitmesten, vegen, klusjes rondom de stallen, poetsen van zadels, kantinewerkzaamheden, tuinieren, onderhoud van het weiland.

Begeleidingsplan
Dagbesteding op onze manege biedt verschillende mogelijkheden om te werken aan of onderhouden van vaardigheden. Voor iedere deelnemer wordt er een begeleidingsplan op maat gemaakt waarin we doelen van de dagbesteding afspreken. Doelen kunnen liggen op het gebied van sociale vaardigheden, communicatie, zelfstandigheid (bijvoorbeeld: aangeven van grenzen, vragen durven stellen, samenwerken, vergroten zelfvertrouwen).

We kunnen deelnemers een betekenisvolle dag-invulling geven waarbij ieder op zijn/ haar manier een bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering ongeacht beperking, niveau of gedragsproblematiek.Het gaat om mensen die behoefte hebben aan een gestructureerde dag-invulling of mensen die graag zelfstandig willen werken. Ook als je het moeilijk hebt in de samenleving of om welke reden dan ook niet kunt deelnemen aan het arbeidsproces, kun je bij ons terecht.

Het begeleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. De deelnemers krijgen de kans om onder begeleiding op een rustige manier en op hun eigen tempo te werken aan gestelde persoonlijke doelen, waarbij plezier en ontspanning van groot belang zijn.

  • Het zijn actieve werkzaamheden in een veilige, relatief rustige omgeving.
  • Het is mogelijk om tijdens of aansluitend aan de dagbesteding paard te rijden (bij paardrijden staat veiligheid, samenwerken en plezier met het paard centraal). Naast gediplomeerde instructie zijn er begeleiders beschikbaar om mee te lopen naast het paard. Deze paardrijlessen worden apart in rekening gebracht.
  • Dagbesteding kan bij ons op maandag tot en met zaterdag, één of meerdere dagdelen per week. Een dagdeel omvat 4 uur. Werktijden stemmen we in overleg vast.

Tarieven
Dagbesteding kan worden vergoed vanuit PGB. Ons tarief is €40,- per dagdeel.
Wij gaan na intake een contract aan voor de duur van een jaar met een proefperiode.

Aanmelden
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze manege via de mail info@thoefijzer.nl of telefonisch met Hanneke Schuth (06-23283975).