't Hoefijzer

Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘t Hoefijzer in Zwolle is sinds 1973 gespecialiseerd in paardrijden voor mensen met een beperking. ’t Hoefijzer heeft als doelstelling: “het beoefenen en bevorderen van paard- en ponyrijden door mensen met een beperking of handicap, op een medisch, fysiotherapeutisch, psychologisch, pedagogisch en hippisch verantwoorde wijze”. Naast de paardrijlessen, zijn er tevens een voltigeles en menlessen. Als nevendoelstelling wil ’t Hoefijzer de integratie van mensen met een beperking bevorderen. Hiertoe is er ruimte voor dagbesteding, daarbij worden mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld onder begeleiding de dagelijks werkzaamheden in- en rond de manege te verrichten.

 

De manege

De manege is geheel aangepast, het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk, van de stal tot in de gezellige kantine. Tevens is er een goede isolatie (eventueel verwarming in de stal en bak), zodat ook in een koude winter nog gereden kan worden. Aan de rand van de bak is een mooi opklapbaar opstapperron en een tillift, iedereen kan op die manier zo comfortabel mogelijk zijn paard bestijgen.

Veilig Paardrijden

’t Hoefijzer vindt het belangrijk dat mensen met een beperking veilig en onder professionele begeleiding kunnen paardrijden. ‘t Hoefijzer is in het bezit van een groot aantal officiële erkenningen en is als één van de weinige maneges voor ruiters met een beperking in Nederland in het bezit van het landelijk erkende certificaat ‘Veilig Paardrijden’: een erkenning waar bestuur, instructrices en vrijwilligers van ‘t Hoefijzer bijzonder trots op zijn, omdat het een bevestiging is van ons streven naar veiligheid, kwaliteit en professionaliteit!

 

Expertisecentrum Paardrijden voor Gehandicapten

‘t Hoefijzer ziet het als haar opdracht om de kennis en ervaring die sinds 1973 is opgebouwd, beschikbaar te stellen voor de samenleving. Nu de verantwoordelijkheid voor de zorg steeds meer in de directe omgeving van de cliënt wordt gelegd, vervult ’t Hoefijzer steeds vaker de rol van kenniscentrum door advisering over paardrijden en dagbesteding voor mensen met een beperking. Hierbij adviseert ‘t Hoefijzer instellingen en overheden, maar natuurlijk ook particulieren.

 

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Jan Nijhuis - voorzitter

Eelko Hondema - secretaris

Erna Mons - penningmeester

Vacant  - sponsorwerving

Chris Lankreijer - gebouw

Brenda van den Berg - vice-voorzitter

 

 

Het Instructieteam

De paardrijlessen worden verzorgd door een enthousiast team instructrices. Iedere instructrice heeft haar eigen dagdelen waarop zij de lessen verzorgt. Het team bestaat uit: Hanneke, Karen, Yvanka, Riki, Manon, Rianne en Marije.

Hanneke 

Karin Yvanka

Riki Karen